Kaple sv. Urbana u Kobeřic

Vznik této poutní kaple klade ústní tradice do doby po třicetileté válce. Během bojů na konci dubna 1945 byla tato polokruhovitá stavba, o délce 6 metrů a šířce 3 metrů, zcela zničena. Se stavbou nové kaple se započalo v roce 1947 a 8. října 1948 byla tato vysvěcena.