Hodinový důl u Strahovic

Malé údolí se nachází jižně od obce Strahovice, ve kterém, jak tvrdí pověst, kdysi stál zámek s velkými hodinami. Protože však byl postaven na bažinatém podloží, jednoho dne se propadl do země a dodnes, když je úplné ticho, je z podzemí slyšet tikot hodin. Dnes v tomto místě vyvěrá pramenitá voda, která slouží jako zdroj pitné vody pro tři obce.