Chmulovec

Lesíku, v němž je schován rybníček s bažinou, se odnepaměti říká Chmulovec. Bylo zde pravěké sídliště, což dokazují nalezené střepy, opálené kameny a další předměty. Údajně zde stával vodní mlýn. Zdejší studánka sloužila dlouhá staletí všem lidem, kteří pracovali na okolních polích, pocestným, jejichž kroky směřovaly do Oldřišova nebo se vydali odtud do některé z okolních vesnic.
Podle tradované pověsti zde stával zámek, do něhož se sjížděli urození hosté a a pořádali nezřízené večírky, na které byly pro obveselení hostů zatahovány i mladé dívky oldřišovských poddaných. Oldřišovští tuto panskou tvrz nenáviděli a modlili se k Bohu, aby jim pomohl sjednat spravedlnost. Jednoho dne se za ohlušujícího rachotu se otevřela země, kam se zámeček propadl. Na místě zůstala jen bažina, kterou lidé označovali za prokletou a noční hlídači vyprávěli, jak odtud slyšeli nářek lidí a bučení krav.