Pusté Jakartice

Historická zmínka o Pustých Jakarticích (německy Klingenbeutel, příp. Wüst Jakartitz und Klingebeutel) pochází ze 13. století, kdy Jakart z Opavy koupil dva lány nedaleko Opavy. V seznamu vesnic Přemysla Otakara II. z roku 1270 se objevují i Malé Jakartice/Ekartice – „Minus Ekhartowiz“. Kolem roku 1472 však byly opuštěny a ještě zpráva z roku 1560 hovoří o pusté vsi „Malých Ekarticích“.
Poté, co připadla roku 1742 větší část Slezska Prusku, ocitly se Pusté Jakartice v bezprostřední blízkosti hranice a byla zde umístěna celnice. S tím souvisí také německý název Pustých Jakartic – Klingenbeutel, což lze volně přeložit jako „zvonící pytel“ – na zdejší celnici se vybíralo clo tak, že platící házel obnos do pytlíku se zvonečkem na spodní straně, aby bylo platbu slyšet. Obec poznamenaly závěrečné události druhé světové války. Po pětidenních bojích v dubnu 1945 zezdejších domů trosky. Na tuto událost upomíná pomník obětem druhé světové války.