Sobieského alej

Tato dnes téměř nepoužívaná polní cesta směřující do polské obce Pilszcz byla kdysi důležitou obchodní cestou využívanou kupci (zejména z Kravař), kteří tudy projížděli se svými vozy za obchodem do pruských měst.
Byla také svědkem návratu vojska Jana III. Sobieského z tažení za osvobození Vídně od Turků. Polský král na poslední chvíli dne 12. září 1683 dorazil asi se 37 000 vojáky a rozhodujícím způsobem ovlivnil bitvu o Vídeň. Na památku slavného návratu byla na polské části cesty vysazena lipová alej.