Mauzoleum rodiny Wetekampovy

Stavba stojí v prostoru původního hřbitova, vedle evangelického kostela. Jedná se o empírovou funebrální stavbu, kterou nechal postavit roku 1898 Vilém Wetekamp jako rodinné pohřebiště. Vilém Wetekamp byl vrchním účetním Rothschildových statků, vedl pokladnu při stavbě evangelického kostela a sám se na ní také aktivně podílel. V hrobce jsou pohřbeni celkem 4 členové tohoto rodu.
Hlavní průčelí hrobky je završeno trojúhelníkovým štítem s velkou hlavou anděla. Na vrcholu kopulovité střechy je socha ženy s vavřínovou ratolestí.
Tato kulturní památka vyhlášena 3. 5. 1958 je ojedinělou stavbou v okrese Opava.