Zámecký park v Šilheřovicích

Zámek v Šilheřovicích byl vybudován v letech 1787–1815 baronem Friedrichem Eichendorffem. Park byl založen
krátce po roce 1820 na ploše mnohem menší, než je dnes. Za panství Rothschildů došlo k jeho zvětšení a zkvalitnění
v anglickém stylu. Jeho rozloha dosáhla 98 ha, čímž se zařadil mezi naše největší parky.
V centrální části se nachází lovecký zámeček s jezírkem, dále při jižní hranici Evelinino jezero. Před východní částí zámku dotváří Neptunova fontána hlavní scenerii parku. Oranžerie u podzámeckého rybníku dnes patří golfovému klubu. Od roku 1968 je v části parku golfové hřiště, které vzniklo jako třetí v republice a vůbec první na Moravě a ve Slezsku.
Roste zde řada méně známých a cizokrajných dřevin, např. liliovník tulipánokvětý, platany javorolisté, buk lesní dřípený a červenolistý, jedle kavkazská jedlovec kanadský a další. Vyskytuje se zde množství doupných a dožívajících stromů. Ty jsou ponechány svému osudu a broukům, kteří v nich nacházejí možnosti přežití. Park, spolu s alejemi, které z něj vycházejí, jsou chráněny soustavou ochrany přírody Natura 2000.