Genofondový sad ovocných dřevin ve Vřesině

Sbírka starých a krajových odrůd jádrovin a peckovin, které se pěstovaly na Hlučínsku v minulosti vznikla díky obci Vřesina a Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody v několika etapách od roku 2013 a navazuje na mapování, které probíhalo v tomto regionu od roku 2012. V současnosti je zde vysázeno 113 stromů, což znamená kolem 100 odrůd. Některé ze zdejších odrůd byly přeneseny z již posledních žijících exemplářů rostoucích ve zdejší krajině. Plocha sadu má sloužit nejen jako genofond ovocných dřevin, nýbrž také jako místo pro vzdělávání ovocnářství.