Lihovarský rybník u Bohuslavic

Rybník, který dostal název podle nedalekého bývalého lihovaru, je prvním v soustavě rybníků, které vznikly v padesátých letech minulého století, kdy byla v údolí potoka Opusta vybudována kaskáda rybníků na bažinatých loukách. Následují rybníky Chobot, Bobrov, Rakovec, Bezedno a Přehyně. Čtyřhektarový Lihovarský rybník je určen k chovu tržního kapra. Po odbahnění v polovině osmdesátých let minulého století zůstaly v rybníce dva podélné ostrovy, které dnes slouží jako hnízdiště pro ptáky a jejichž vegetace poskytuje rybám přirozený kryt. Rybník je využíván jako tzv. soukromá klubová voda za účelem sportovního rybolovu.
Web: https://www.lihovarskyrybnik.cz/