Pozůstatky hlučínských hradeb

Roku 1534 nechal majitel zdejšího panství Bernard ze Zvole postavit hradební opevnění Hlučína s branami Opavskou a Ostravskou a s třinácti vystupujícími poloválcovými, dovnitř otevřenými baštami. Opevnění bylo vystavěno z lomového zdiva na vápennou maltu. V průběhu novověku postupně hradební systém ztrácel na významu, k baštám nebo přímo do nich byly přistavovány obytné domky, o čemž se zmiňují i kronikářské zápisy. Části hradeb se staly dokonce součástí dodnes obývaných budov.
V 18. století již opevnění značně zchátralo, proto musely být sneseny věže nad branami, v 19. století nechalo vedení města strhnout části hradebních zdí i Ostravskou a Opavskou bránu. Do dnešní doby se zachovaly zbytky sedmi bašt, které jsou jedinečným dokladem středověké fortifikace na území okresu Opava. Pozůstatly hlučínských hradeb byly vyhlášeny kulturní památkou.