Rybník Štěpán

Přírodní rezervace Štěpán zahrnuje komplex původního rybníka obklopeného mokřady s tůněmi a v západní části také vlhkou pcháčovou louku. Hlavním cílem ochrany je zachování celého velmi pestrého a v okolní krajině jedinečného území, které skýtá životní prostor a specifické podmínky mnoha zvláště chráněným druhům rostlin (kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí, skřípina kořeňující, voďanka žabí ap.) a živočichů (bukáček malý, piskoř pruhovaný, kuňka obecná, velevrub malířský atd.)

Celá lokalita o rozloze 45 ha nacházející se v široké a ploché nivě řeky Opavy v Moravskoslezském kraji byla přírodní rezervací vyhlášena 16. července roku 1994 a od roku 2012 je také součástí Evropsky významné lokality Děhylovský potok – Štěpán.