Poštovní rybník

Rybník s několika ostrůvky při pravém břehu Opavy mezi Hlučínem a Děhylovem (cca 12 ha). Rybník je pozůstatkem Jilešovsko-děhylovské rybniční soustavy. Obnoven byl roku 2008.
Spolu s aluviální loukou nad rybníkem a přilehlými protipovodňovými valy tvoří rybník evropsky významnou lokalitu modráska bahenního Jilešovice – Děhylov, která byla roku 2013 prohlášena přírodní památkou (včetně ochranného pásma 20,8 ha).