Slezské zemské muzeum

Budova byla vystavěna podle návrhu vídeňských architektů Johanna Scheiringera a Franze Kachlera v letech 1893–1895 pro potřeby uměleckoprůmyslového muzea, založeného v Opavě v roce 1882. Kopuli stavby zdobí socha Genia a sousoší Pegasů od vídeňského sochaře Theodora Friedla.
V muzeu si můžete prohlédnout expozici Slezsko, zaměřenou na přírodní a kulturněhistorické fenomény Slezska, nejmenší historické země České republiky. Expozice má dvě části – Příroda Slezska a Encyklopedie Slezska. Dále jsou v muzeu pravidelně instalovány a obměňovány výstavy.
Web: http://www.szm.cz/
http://www.szm.cz/rubrika/171/expozicni-arealy/historicka-vystavni-budova-opava/oteviraci-doba-a-vstupne.html