Kostel sv. Ducha a minoritský klášter

Původní gotický dvoulodní cihlový chrám, snad z konce 14. století, byl v 18. století barokně přestavěn do současné jednolodní podoby s monumentálním průčelím.
V podzemí kostela se nachází krypty, ve kterých jsou uloženy ostatky opavských přemyslovských knížat: Mikuláše II., Václava I. a jeho ženy Judity, Přemka. Dále jsou tu pochováni významní slezští šlechtici a dokonce i Viktorin, syn krále Jiřího z Poděbrad.
Minoritský klášter byl založen již ve 13. století. Od 16. století zde zasedal zemský sněm a byly zde ukládány zemské desky. Klášter několikrát vyhořel a v 18. století byl barokně přestavěn. V 19. století sloužil jako nemocnice, později zemský soud, úřady, škola nebo knihovna. V současnosti je veřejnosti zpřístupněn sněmovní sál, gotická síň, zimní refektář a zahrada. V sále a přilehlých prostorách jsou pořádány koncerty vážné hudby, výstavy, přednášky a semináře.
Web: https://www.farnostopava.cz/
https://kpbo.cz/minoritsky-klaster/