Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie

Stavba konkatedrály má svůj základ v románské stavbě řádu německých rytířů z roku 1204. Nachází se na starém náměstí, zvaném dodnes Rybí trh, v centru historického jádra města Opavy. Středověkou výstavbou nabyl kostel podoby vysokého cihlového síňového trojlodí s polygonálně uzavřeným chórem a dvěma věžemi při západním průčelí. Jižní věž pochází z konce 13. století, presbytář, sakristie, jižní kaple a severní věž z poloviny 14. století. Kostel je považován za největší stavbu slezské cihlové gotiky v České republice a tvoří hlavní pohledovou dominantu Opavy. Jižní věž se svými úctyhodnými 102 metry je nejvyšší věží ve Slezsku, jelikož byla roku 1686 zvětšena o barokní osmibokou nástavbu, ukončenou bání s lucernou. Návštevníka upoutají gotické klenby v předsíních a v kapli sv. Anny.
Web: https://www.farnostopava.cz/