Kaple sv. Kříže - Mauzoleum Lichnovských

Kaple sv. Kříže s hrobkou rodiny knížat Lichnovských je umístěna ve středu obce Chuchelná, v parku u návesního rybníka. Novogotická stavba z režného cihelného zdiva má osmibokou centrální dispozici. Patrovou stavbu s emporami kryje jehlanová střecha z pálených tašek. Nad vchodem je umístěn znak Lichnovských. Mauzoleum projektoval a výstavbu zajistil v letech 1902-3 opavský stavitel Julius Lundwall. Postupně byly v kryptě umístěny ostatky knížete Karla Marii Lichnovského, jeho manželky a syna Karla Maxe Lichnovského (v roce 1928). Po válce mauzoleum sloužilo věřícím ke konání bohoslužeb jako náhrada za zničený farní kostel. K tomuto účelu zde byl instalován oltář a vlastní krypta obsahující měděný, dřevěný a mramorový sargofág byla zazděna. Ve střeše bočního výklenku kaple je zavěšen zvon z roku 1779. Je cenným dokladem éry knížat Lichnovských v Chuchelné a současně kvalitním dílem člena věhlasné zvonařské rodiny Stanke z Opavy.
Web: https://www.chuchelna.com
https://www.chuchelna.com/informace-o-obci/kaple-svkrize-s-restaurovanymi-sarkofagy/