Hrobka Lichnovských – Kaple sv. Kříže

Kaple sv. Kříže s hrobkou rodiny knížat Lichnovských se nalézá v parku u návesního rybníka ve středu obce Chuchelná.

Jedná se o náročnější romantizující centrální stavbu z režného cihelného zdiva, která je neomítnuta. Má osmibokou centrální dispozici se čtyřmi vedlejším pravoúhlými prostorami (oltářní prostor a předsíň) v hlavních osách a s jednou, válcovou, se šnekem ve vedlejší ose. Patrovou stavbu s emporami kryje jehlanová střecha z pálených tašek. Nad vchodem je umístěn znak Lichnovských.

Mauzoleum projektoval a výstavbu zajistil v letech 1902-3 proslulý opavský stavitel Julius Lundwall. Zřízení kaple bylo iniciováno úmrtím Karla Marii knížete Lichnovského dne 18. 10. 1901 v Hradci n. M. Jeho tělo bylo nejprve až do 11. března 1903 uloženo v zámecké kapli v Chuchelné, kdy bylo mauzoleum vysvěceno a rakev s ostatky knížete uložena do nově zřízené tamní krypty. V roce 1915 sem pak byly uloženy ostatky Marie princ. von Croy - Dulmen, manželky Karla Marii a r. 1928 zde pochovali Karla Maxe knížete Lichnovského. Po 2. světové válce byly škody na mausoleu vyčísleny na 29.000 Kčs. Po válce mausoleum sloužilo náhradou za zničený farní kostel pro věřící ke konání bohoslužeb. K tomu účelu byl zde instalován oltář a vlastní krypta, obsahující měděný, dřevěný a mramorový sargofág, zazděna.

V mauzoleu je zavěšen ve střeše bočního výklenku kaple zvon se 6 uchy s výžlabkem. Výška = 27 cm, průměr = 32cm, váha = cca 40-45 kg.
Čepec: 2 plastické linky obíhající po obvodu, přerušeném reliéfem z krku zvonu.
Krk: těsně pod spodní plast. linkou je 4-řádkový nápis kapitálou začínající reliéfem ukazující ruky: IN NAHMEN DES HElLlGEN/ CREUZ ERFÚNDUNG/ DER PATRONVS FÚRST LlCHNOWSKY A. 1779/.
Na protější straně krku je 11 cm vysoký reliéf Krista na kříži. Na přechodu k věnci obíhají 3 plast. linky.
Věnec: mezi 2 plastickými linkami tvořícími plochou lištu a současně nápisovou pásku je nápis kapitálou začínající reliéfem ukazující ruky: FRANTZ STANKE HAT MICHIN TROPPAU GEGOSSEN. Všechna písmena a číslice na zvonu jsou velká a vysoká 11-13 mm. Materiál zvonu je kvalitní zvonovina.
Zvon z roku 1779 je cenným dokladem éry knížat Lichnovských v Chuchelné a současně kvalitním dílem člena věhlasné zvonařské rodiny Stankeů z Opavy. Původně zřejmě visel v zámecké kapli.

Text převzat z: http://www.chuchelna.com