Kostel sv. Václava a dominikánský klášter

K založení dominikánského kláštera a trojlodního kostela sv. Václava došlo roku 1291 Mikulášem I., synem krále Přemysla Otakara II. Kostel prošel všemi slohovými obdobími od gotiky, přes renesanci, až po barokizaci interiérů v 30. letech 18. stol. V roce 1758 byl při velkém požáru města klášter značně poškozen a zanedlouho v roce 1786 Josefem II. zrušen. Záhy proběhly úpravy kostela na vojenský sklad mouky a obilí. V roce 1824 byla zbořena klášterní fortna, kostelní věž a loretánská kaple. Další využití obou budov pak bylo různé. Pod hrozbou jejich demolice došlo v letech 1967–74 k rekonstrukci kláštera na Dům umění a kostela na výstavní síň. V kostele sv. Václava byla restaurována fresková výzdoba, nyní je využíván ke společenským akcím.
Web: https://dumumeniopava.cz/