Kaple sv. Kříže

Kapli sv. Kříže nechal ve 14. století vybudovat Přemek Opavský, vévoda z opavské větve Přemyslovců. Stála na trase mezi Opavou a Ratiboří, kudy vedly obchodní stezky. Současné označení Švédská kaple pravděpodobně souvisí s událostmi třicetileté války a obléháním města Opavy Švédy. Na konci 18. století přestala sloužit náboženským účelům a byla přestavěna na sýpku, čímž došlo k poškození původních nástěnných maleb. Jejich dochované fragmenty přibližují středověké umění. Kaple je kulturní památkou.
Web: https://www.opava-city.cz/tic/cz/mesto-opava/pamatky-zajimavosti/cirkevni-pamatky/kaple-sv-krize-svedska-kaple.html