Rybník Nezmar

Rybník Nezmar je svou rozlohou 65 hektarů největším rybníkem na Opavsku. Budování Benešovské rybniční soustavy začalo na přelomu 15. a 16. století a promítlo se i do městského znaku Dolního Benešova, na kterém je zobrazena štika s ploticí v tlamě. Po zániku rybnikářství po třicetileté válce v 17. století a po vlně rušení v 19. století byla ve 40. až 60. letech 20. století velká část rybníků obnovena. Nejprve za účelem zadržení vody pro vznikající průmysl, pak za účelem chovu ryb. Byly napuštěny rybníky Nezmar, Bezedno, Rakovec, Bobrov, Chobot a Přehyně. Rybníky Kolovrat a Březnice znovu obnoveny nebyly, zbyly po nich pouze hráze. Dnes je rybniční hospodaření v Dolním Benešově typickou ukázkou intenzivního chovu ryb. Na rybníku Nezmar každoročně probíhá podzimní výlov s doprovodným programem pro veřejnost.