Srubek

Srubky neboli špýchary - doklad lidové architektury na Hlučínsku. Sloužily jako sýpky pro sušení a uskladnění obilí a ostatních potřeb pro pěstování obilí.