Zámek Šilheřovice

Zámek v Šilheřovicích byl vybudován na přelomu 18. a 19. století baronem Johannem Friedrichem Eichendorffem na místě starší tvrze. V roce 1844 se stal majitelem Šilheřovic vídeňský bankéř Salomon Mayer Rothschild, který na Ostravsku vlastnil vítkovické železárny a několik dolů. Významnou stopu zde však zanechal teprve jeho syn Anselm,
jenž nechal zámek novobarokně přestavět, ale především v rekordním čase vybudoval skvostný anglický park. Do výstavby neváhal zapojit stovky dělníků ani kilogramy trhavin, jejichž pomocí byla hloubena umělá jezírka.
Rothschildové v roce 1937 z Šilheřovic odešli a jejich majetek byl rok poté nacisty zkonfiskován. Za války sloužil zámek jako skladiště a provizorní vojenská nemocnice.
Šilheřovický zámecký park o rozloze 98 hektarů patří k největším zámeckým parkům v České republice. Původně sloužil loveckým radovánkám a během nepřítomnosti aristokracie býval otevřen pro veřejnost. Po parku je rozeseta řada dekorativních objektů a zajímavých staveb v anglickém cottage stylu. Při pohledu ze zámecké terasy je k vidění Neptunova fontána. V centrální části se pak nachází lovecký zámeček s jezírkem. Při jižní hranici, otevřené branou směrem k Černému lesu, leží romantické Evelinino jezero. Nyní se v parku nachází golfové hřiště, které zde vzniklo v roce 1968 jako teprve třetí v republice a vůbec první na Moravě a ve Slezsku. Zcela mimořádné jsou mohutné solitérní duby, buky a lípy. Park je pro svou neopakovatelnou atmosféru s oblibou využíván filmaři.
V současné době zámek slouží k pořádání svateb, večírků, přednášek, školení a podobně.
Web: https://www.zameksilherovice.cz/cs/

Zamek Šilheřovice
Zamek w Szylerzowicach (Šilheřovice) został zbudowany na przełomie XVIII i XIX w. przez barona Johanna Friedricha Eichendorffa na miejscu starszej twierdzy. W 1844 r. właścicielem Szylerzowic stał się wiedeński bankier Salomon Mayer Rothschild, który w regionie Ostrawy był właścicielem huty Witkowice (Vítkovice) i kilku kopalń. Znaczący ślad pozostawił tu jednak dopiero jego syn Anzelm, który przebudował zamek w stylu neobarokowym, a przede wszystkim w rekordowym czasie zbudował wspaniały angielski park. Do budowy nie zawahał się zaangażować ani
setek pracowników, ani kilogramów materiałów wybuchowych, przy pomocy których tworzono sztuczne jeziorka. Po parku rozporoszone są liczne obiekty dekoracyjne i interesujące budynki w angielskim stylu cottage. W obliczu zbliżającego się niebezpieczeństwa Rothschildowie w 1937 r. opuścili Szylerzowice a ich majątek został rok później
skonfiskowany przez nazistów. W czasie wojny zamek służył jako magazyn i prowizoryczny szpital wojskowy, a później był używany jako szkoła zawodowa. Szylerzowicki park zamkowy o powierzchni 98 hektarów jest jednym z największych parków zamkowych w Republice Czeskiej. Pierwotnie był używany do polowań, a podczas nieobecności arystokracji był otwarty dla publiczności. Obecnie w parku znajduje się pole golfowe, które powstało tu w 1968 r. jako trzecie w kraju i pierwsze na terenie czeskiego Śląska. Osoby zwiedzające, spoglądające z zamkowego tarasu, miałaby olśnić zrównoważona koncepcja i „niekończąca się przestrzeń” parku, w którego głównej osi dominuje fontanna Neptuna.
Web: https://www.zameksilherovice.cz/cs/