Zámek Dolní Benešov

Klasicistní zámek ve středu obce sestávající se ze dvou objektů. Jádro zámku je ze 16. stolení a v 17. stol. k němu byla přistavěna dvoupatrová barokní budova.
Z původní tvrze se zachoval kamenný portál z r.
1498 se znakem pánů z Drahotuš. Součástí budov je
zámecká kaple. Jsou zde vystaveny originály barokních
soch Immaculaty a Jana Nepomuckého a další mobiliář především duchovního charakteru. Součástí zámku je také anglický park o rozloze 1,7 ha. V parku je umístěn památník Cypriána Lelka – buditele slezského
lidu. K poslední přestavbě zámku došlo v roce 1924. Dnes je zde sídlo městského úřadu.