Zámek Dolní Benešov

Dvoukřídlý zámek vznikl okolo roku 1500 na místě starší tvrze. Středověký původ dokládá dochovaný pozdně gotický sedlový portál, který se dnes nachází uvnitř budovy. Jedná se o jediný portál tohoto druhu na Hlučínsku. Zámek byl několikrát přestavěn a vystřídal řadu majitelů. Nejvýrazněji se zde podepsali páni z Dra¬hotuš, Mošovští z Moravičína a Rothschildové. Za války se v areálu zámku nacházel internační tábor pro vysídlené Poláky. V současnosti prostory využívá městský úřad a školní družina. Nachází se zde také zámecká kaple, v níž jsou vystaveny originály barokních
soch Immaculaty a Jana Nepomuckého. Zámek obklopuje anglický park, v němž je umístěn památník Cypriána Lelka.
Web: http://www.dolnibenesov.cz/

Zamek Dolní Benešov
Dwuskrzydłowy zamek w Beneszowie Dolnym (Dolní Benešov) został zbudowany ok. 1500 r. na miejscu starszej twierdzy. O średniowiecznym pochodzeniu świadczy zachowany późnogotycki portal, który obecnie znajduje się wewnątrz budynku. Jest to jedyny tego typu portal na ziemi hulczyńskiej. Zamek był kilkakrotnie przebudowywany i miał wielu właścicieli. Najwyraźniej zapisali się tu panowie z majątku Drahotusze, Moszowscy z Morawiczyna
i Rothschildowie. W czasie wojny na terenie zamku znajdował się obóz internowania dla wysiedlonych Polaków. Obecnie na zamku mieści się Urząd Miejski oraz klub szkolny.
Web: http://www.dolnibenesov.cz/