Zámek

V roce 1754 zakoupil Velké Hoštice Ignác Dominik,
hrabě Chorýnský z Ledské, který nechal na místě
původního šlechtického sídla postavit v 60. letech
18. století nový pozdně barokní zámek s bohatým
rokokovým dekorem podle plánů ostravského stavitele
Jakuba Panka. V současnosti je zde umístěna
archeologická výstava, ve sklepních prostorách funguje vinotéka a v okolí zámku je nádherný park.