Zámek Velké Hoštice

Pozdně barokní zámek s rokokovými prvky byl do současné podoby přestaven za hraběte Chorinského v polovině 18. století. Stavitelem byl ostravský stavební mistr Jakub Paneck, fresky maloval známý prostějovský barokní malíř František Antonín Sebastini. Hrabě zde zřídil zámeckou kapelu a pořádal akademie a koncerty, na které se sjížděla šlechta z širokého okolí. Až do roku 1945 obýval zámek hrabě Sprinzenstein, poté připadl státu a sloužil nejrůznějším veřejným účelům. Nyní je v zámku umístěna archeologická expozice, výstava z historie obce a restaurace.
Zdejšímu zámeckému parku, založenému kolem roku 1768, vévodí mimořádná čtyřřadá lipová alej vedoucí v ose zámku do krajiny. Přírodní krajinářskou koncepci umocňuje mlýnský náhon, jezírko a přechod parku do lužního lesa.
Web: https://www.hostice.cz
https://www.hostice.cz/informace-o-obci/historie/historie-zamku-velke-hostice/

Zamek Velké Hoštice
Obecny wygląd zamek zawdzięcza hrabiemu Ignacemu Dominikowi Choryńskiemu, który w połowie XVIII w. przebudował cały kompleks w stylu późnego baroku. Okres ten można uznać za erę największego kulturowego
rozkwitu majątku Goszczyce. Hrabia założył tu kapelę zamkową i organizował akademie i koncerty, na które zjeżdżała się okoliczna szlachta. Aż do 1945 r. można było spotkać w Goszczycach Wielkich (Velké Hoštice) hrabiego Sprinzenstein, który zamieszkiwał tutejszy barokowy zamek. Po tym, jak hrabia musiał opuścić Republikę, zamek
przejęło państwo i służył różnym celom publicznym. W budynku zamku nie zachował się pierwotny inwentarz.
Tutejszy zamkowy park założony ok. 1768 r. słynie z wyjątkowej czterorzędowej alei lipowej, która w osi zamku skierowana jest w stronę okolicy.
Web: https://www.hostice.cz
https://www.hostice.cz/informace-o-obci/historie/historie-zamku-velke-hostice/