Kostel sv. Hedviky

Kostel sv. Hedviky patří k Římskokatolické farnosti Hať. Byl postaven za velmi krátkou dobu 15 měsíců, stavbu kostela vedlo Sdružení římskokatolických věřících a celá stavba byla financována z darů a veřejné sbírky.
Vysvěcen byl 3.7.2005 ostravsko-opavským biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem.

Hřbitov a smuteční síň
Nezbytnou součástí kostela je také nová obřadní síň se hřbitovem, příjezdová komunikace a parkoviště.

Církevní svátek sv. Hedviky slavíme 16.října

Přehled bohoslužeb

Neděle: 10.00 hod.
Pondělí: 17.00 hod.
Čtvrtek: 6.30 hod. (mimo čt. před 1. pá)
Pátek: 6.30 hod. (1. pá v měsíci)
Sobota 17.00 hod. (v letních měsících v 18.00 hod.)