Kostel sv. Viléma Aquitánského

Historii začneme seznámením se s rozšiřováním významu farnosti ve Vřesině v roce 1902. V tomto roce totiž došlo ke stržení dřevěné kapličky na návsi a k zahájení výstavby menšího zděného kostelíka. V roce 1908 byl založen katolický spolek svatého Josefa. O rok později byla obci udělena pokuta, protože kostelík neměl řádné stavební povolení a stavba tedy byla dokončena teprve po dodatečném udělení tohoto nezbytného dokumentu a řádném zaplacení pokuty.

Zřízení hřbitova se datuje do roku 1911. Předtím se pohřbívalo v Hlučíně, kam obec z církevního hlediska náležela. Primát prvního pohřbeného na zdejším hřbitově drží šafář Josef Buchta. Prvním novokřtěncem byl v roce 1912 Vilém Kotula, pozdější starosta obce (1946 – 1948 a 1959 – 1961). Prvním farářem byl ve Vřesině ustanoven Antonín Kubíček, narozený v Železnici u Jičína a stalo se tak v roce 1922. Rok poté byla vystavěna nákladem 160 000 korun budova fary a do farnosti nastoupil pan farář Josef Nejedlý, který se významně zasloužil o výstavbu nového kostela. Spolu s učitelem Švejnohou také v listopadu 1923 založil organizaci Československého Orla. O dva roky později vznikla organizace Katholische Jugendverein, která vystupovala jako opozice vůči Orlu.

V roce 1929 vydal farní úřad leták, kterým se obrací na veřejnost s prosbou o finanční pomoc při stavbě nového kostela sv. Viléma ve Vřesině. Základní kámen byl posvěcen v červnu 1930 a vysvěcení proběhlo 26. října 1930. Výška kostela je 37,57 metrů a kapacita 420 osob stojících a sedících. Zastavěná plocha zabírá 366 m2 a stavební náklady se vyšplhaly na 650 000 korun.

V roce 1931 byly na věž kostela vytaženy 3 zvony. Nejmenší Josef (umíráček) váží 138 kg, druhý jménem Václav zvaný „poledník“ váží 240 kg a třetí jménem Maria váží 516 kg, ten zve věřící k účasti na mši. Dva zvony zaplatila cukrářka Zuzana Ševčíková z Hlučína.

V roce 1937 zemřel první vřesinský farář Kubíček, v témže roce projíždí Hlučínem tehdejší prezident Beneš, došlo k posvěcení pomníku padlým v 1. světové válce a byla založena katolická knihovna i Odbor charity milosrdné lásky.

V roce 1939 byl duchovním správcem ustaven P. Alois Svoboda, v roce 1941 byl vystřídán P. Linusem Procházkou a v roce 1944 nastupuje na faru farář Kašpar Onderka, známý jako přísný liturgista.

Sčítání z roku 1961 prokázalo, že se k římskokatolické církvi hlásilo 99% občanů Vřesiny. Po faráři Onderkovi následuje čtyřleté období Františka Goldmana a v roce 1968 nastupuje P. Otakar Tomáš, který ve Vřesině působil až do roku 1981, byl pokládán za dobráka, lidového kněze a „mučedníka“. V roce 1981 jej vystřídal štěpánkovický rodák P. Josef Slanina, který byl proslulý svým výborným zpěvem, hrou na varhany, skladatelskou činností i neobyčejně přátelským vztahem k dětem. V roce 1983 byl při vřesinské farnosti založen kostelní pěvecký sbor, bylo investováno do oprav varhan a fasády kostela. Bylo také upraveno prostranství před kostelem a na farní zahradě se vysázely ovocné stromy. V roce 1988 proběhla oslava 50 let kněžství P. Slaniny, který o rok později zemřel a farářem byl ustanoven P. František Hanáček. Rok 1991 znamená příchod nového faráře do Píště, do jehož kompetencí spadá i vřesinská farnost. Jmenuje se Miloslav Gandera a pochází z Třince. V kostele se téhož roku instaluje mramorový oltář vyrobený ve Zlatých Horách. V roce 1993 se elektrifikovaly kostelní zvony a o rok později došlo na opravu střechy. V roce 1995 odchází P. Gandera do Jeseníku a novým farářem v Píšti je ustanoven P. Mariusz Sienkowski, původem z Polska. K 1. prosinci 1999 je Vřesina zřízena opět samostatnou farností a je do ní přeložen z Karlových Varů mladý farář P. Gabriel Rijad Mulabumuhič a katechetkou se stává Alena Holubcová z Hlučína.

Rok 2000 znamená pro Vřesinu oslavy 730 let trvání obce a v kostele je slavnostně v den svátku sv. Viléma 28. května vysvěcen nový prapor obce.

Text je citován z: Chrámové stavby na Hlučínsku, In: Zrcadlo Hlučínska, s. 5, č. 7/8, 2004.

Více informací o farnosti naleznete na http://www.vresina-u-hlucina.cz/