Dřevěný kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích

Roubená stavba s valbovou střechou krytou šindelem je jediným dochovaným dřevěným kostelem na Hlučínsku. Byla postavena v roce 1730 na místě staršího kostela. V období 1842–1857 byla provedena obnova v interiéru, vyzděna kamenná podezdívka, postaven sanktusník a střecha byla pokrytá šindelem. V interiéru se nacházejí tři barokní oltáře, bohatě zdobená kazatelna a dřevěný kůr. Ve zvonici je zavěšen menší pozdně gotický zvon o hmotnosti asi 80 kg a s vlysovaným nápisem modlitby.

Drewniany kościół św. Piotra i Pawła w Hněvošicach
Jedyny zachowany drewniany kościół na ziemi hulczyńskiej poświęcony jest św. Piotrowi i Pawłowi. Został budowany w 1730 r. na miejscu starszego kościoła. Jest to drewniany budynek z czterospadowym dachem pokrytym gontem. We wnętrzu znajdują się trzy barokowe ołtarze, bogato zdobiona ambona i chór.