Kostel sv. Petra a Pavla

Roubený orientovaný kostel sv. Petra a Pavla z roku 1730 je lidová stavba, uvnitř barokně upravená. Kostel byl až do roku 1923 filiální a patřil k farnosti Oldřišov.

V roce 1945 kostel značně utrpěl přechodem fronty, byl provizorně opraven překrytím zničeného trámoví sololitem a nátěrem. Teprve v letech 1994 - 1995 byl částečně opraven pracovníky památkové péče. Bylo vyměněno zchátralé venkovní trámoví, ošetřeno proti červotoči a zvenčí obedněno.

V roce 2005 se přistoupilo k celkové opravě střešní konstrukce včetně výměny plechové krytiny, kterou nahradí krytina šindelová.

Kostel se stavěl v době, kdy chudá obec čítala na 200 obyvarel. Teprve za dnešní generace byl postaven v obci kostel nový, moderní, zasvěcený Ježíši Kristu - Dobrému Pastýři.

Vnitřní zařízení je poněkud rustikální

Jednolodní stavba s odsazeným trojbokým presbytářem má předsíň s nízkou zvončí, téměř čtvercovou loď prolomenou obdélníkovým i dělenými okny s půlkruhovým záklenkem a k jižní straně přilehající sakristii se samostatným bočním vhodem.

Nad hřebenem presbytáře je štíhlý šestiboký sanktusník s lucernou pod jehlancovou strmou stříškou, s makovicí, orámovaným křížkem a korouhví ve tvaru kohouta. Zvonek sanktusníku má datum 1889, pozdně gotický zvon v průcelní zvonici má vlysový nápis - modlitbu. Původně tu byly zvony dva, jeden z nich však byl v době 2. světové války použit pro vojenské účely.

Původní nekryté točité schodiště na trojkřídlou tribunu (kůr) bylo po válce přebudováno na rovnoramenné a zakryto. Tribuna je ve tvaru U je zaklíněna do obvodního trámoví a podepřena vpředu čtyřmi vyřezávynými trámovými sloupy.

Ve sloupovém retabulu bohatě vyřezávaného hlavního oltáře je obraz Svaté Trojice a po stranách sochy sv. Petra a sv. Pavla z 2. poloviny 19. století. V nástavci je původní obraz Madony s dítětem a znaky Jana Rudolfa Šarovce ze Šarova a jeho manželky Roziny z Frankenberku. Šarovcové ze Šarova byli vlastníky obce (tehdy Neboštice, německý Schreibersdorf) do roku 1777.

Památka uchovává dva vzácné oltáře

V lodi jsou dva boční, rovně vyřezávané oltáře s akantovým retabulem. Vlevo je růžencový oltář s andílky a deskovým obrazem Klanění sv. Tří králů a obrazem Boha Otce v nástavci. Vpravo taktéž vyřezávaný oltář s andílky s obrazem sv. Jana Nepomuckého a obrazem sv. Anny s Pannou Marií v nástavci.

Nejpozorhodnější je přízemní kazatelna se čtyřbokým řečništěm, bohatě zdobená výřezy. Parapet má vyřezávané sochy čtyř zajímavě sedících evangelistů se spouštěnými nohami.

Zpracoval Erich Stříbný

Text citován ze stránek Římskokatolické farnosti