Farní kostel Krista Krále

Farní kostel Krista Krále byl postavený v r. 1928,
má interiér v basilikovém stylu. Na stěnách
presbytáře se nachází zajímavé mozaiky Krista
Krále a dvanácti apoštolů. Na faře se nachází kopie
obrazu Matky Boží Kodeńské, namalované na plechu s vylisovanými sukýnkami a německými inskripcemi z 2. pol. 17. nebo 18. stol. (tabule s nápisem), dle zpochybněné tradice ponechána zde jako díkůvzdání králem Janem III. Sobieským.