Kaple sv. Barbary

Kaple sv. Barbary, neogotická, postavená v r. 1884,
s věží, na fasádě je pamětní deska připomínající
všechny obyvatele, kteří zahynuli v I. světové válce.