Filiální kostel sv. Mikuláše

Filiální kostel (kostel, při němž není zřízena farnost) sv. Mikuláše (Mikolašek), zmiňovaný jako dřevěný v r. 1613, současně pozdně barokní z r. 1744, byl postaven jako poděkování za záchranu Krzanowic před uherským nájezdem. Donedávna byl obehnán cihlovou zdí. Uvnitř se nachází neogotický oltář s pozdně barokními sochami dvou biskupů, klasicistická kazatelna z přelomu 18. – 19. stol. s baldachýnem uzavřeným řezbou beránka.