Palácově - parkový komplex

Palácově - parkový komplex ve Wojnowicích u Ratiboře
se jeví jako výjimečně krásné místo okouzlující
nejen krásnou architekturou a přírodou, ale
také dějinami přítomnými na každém kroku. Palác
byl postavený ve třicátých letech 19. stol. Současný
vzhled tohoto okázalého objektu je následkem
rozsáhlé přestavby a rozšíření, které proběhly v posledních
letech 19. stol. Kolem paláce se nachází
4,5 hektarová zahrada s velkolepými stromy a keři
vzácných druhů a zajímavými zahradními kompozicemi.
Vše je obehnáno vysokou zdí z lícových cihel
se dvěma velkými železnými branami.