Farní kostel Všech svatých

Farní kostel Všech svatých je zmíněn už v roce 1351.
Současný barokní kostel byl postaven v letech 1719
– 1730. V hlavním oltáři se zachoval obraz Všech svatých autora Antonína Scholtze (1736).