Knihovna

Nejdříve něco z historie knihovny.
Místní knihovna v Závadě působí již dlouhou řadu let. V začátku své existence byla pobočkou Městské knihovny v Hlučíně. Později se stala součástí Okresní knihovny v Opavě - sřediska Kravaře. V současné době je provozovatelem knihovny Obecní úřad v Závadě. 31.10.2002 byla zapsána do evidence knihoven Ministerstva kultury ČR.

Základní údaje
V letošním roce je v knihovně zapsáno 42 čtenářů z toho 12 dospělých. Čtenáři mají možnost výběru z 2338 titulů. Pro děti je určeno 1241 knih - pohádky, knihy dobrodružné, dívčí romány, naučná literatura. Dospělí si mohou vybírat z 1097 titulů - historické romány, detektivky apod. V knihovně si můžete půjčovat rovněž časopisy - dětské (Čtyřlístek, ABC) a ostatní (Žena a život, Praktická žena, Vlasta). Od září 2002 se rozšířila nabídka knih formou cirkulačních souborů, které pravidelně obměňuje Okresní knihovna v Opavě. Do výměnných cirkulačních souborů jsou zařazovány knižní novinky ze všech oblastí literatury. V současné době jsou v naší knihovně tři výměnné soubory, které obsahují 98 knih.

Dále je v knihovně umístěno místo veřejně přístupného internetu, který je k dispozici během výpůjční doby.

Půjčování knih je bez poplatku.

Kontakt:
Mgr. Lenka Lasáková
knihovnice