Dzierżysław

Lokalita je už od 10. stol. obydlená Slovany a její název pochází z moravštiny. Ve vesnici dlouhou dobu
fungoval velký sádrovcový důl, který vznikl v miocénu
a byl využíván až do roku 1972. Na polích v okolí
Dzierżysławia studenti Jagellonské univerzity z Krakowa vedou archeologické vykopávky. V srpnu r.
2000 zde archeologové nalezli první v Polsku obydlenou osadu lidu magdalénské kultury starou asi 12 tis. let. Za zmínku stojí nalezení dvou hematitových figurek Venuše.