Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje postaven v roce 1936 na základech starého kostela z 15. stol., který byl
zničen ve třicetileté válce.