Kietrz

Na území dnešního města existovala slovanská osada
už v 11. stol. Rok 1321 se přijímá jako datum nabytí
městských práv, a to proto, že se olomoucký biskup
Konrad I. zmiňuje o Kietrzu jako o městě při psaní dokumentu „Akt změny polností“. V letech 1557 - 1877
Dzierżysław byl Kietrz majetkem slezského rodu von Gaschin.