Barokní kostel sv. Tomáše

Barokní kostel sv. Tomáše z 16. a 18. stol. – valenně
klenutá trojlodní basilika, boční lodě dostavěné
barokními kaplemi s kopulemi a lucernami, s osmibokou
věží vyrůstající z čtvercového půdorysu
a uzavřenou barokní kopulí s lucernou.