Kaple sv. Kříže

Pozdně barokní hřbitovní kaple sv. Kříže z poloviny
18. stol.