Kostel sv. Floriána

Výstavba svatostánku v Kozmicích spadá do začátku 19. století, přesněji do roku 1802, kdy byl položen základní kámen. Před tímto datem v Kozmicích nebyla ani škola a Kozmice spadaly k farnosti i školu v Bohuslavicích. Poté, co byl kostel vyzděn až po okna, přišel zákaz pokračovat ve stavbě a bylo přikázáno postavit školu. K její výstavbě byl použit materiál určený původně ke stavbě kostela.

P. Ignác Hein byl jmenován duchovním správcem v Kozmicích v listopadu 1804. V témže roce byl zřízen u kostela i hřbitov, posvěcen byl 8. ledna 1805. Následky přerušení stavby se ukázaly být hrozivými v roce 1844, kdy hrozila klenba spadnutím a kostel musel být uzavřen. Teprve do roku 1881 spadá omítnutí trámů podbitých deskami a vystavění nové sakristie s oratoří. V roce 1884 byl zvětšen hřbitov a vybudována hřbitovní zeď. Do roku 1889 spadá zakoupení nové Křížové cesty a v r. 1899 se opravily varhany i střecha. Po první světové válce, v roce 1919 získaly Kozmice samostatnou duchovní správu. Fara se začala stavět v roce 1925, do té doby bydlel P. Maxmilián Trullay ve škole. V roce 1926 se začaly konat také sbírky na stavbu nového chrámu, neboť chrám z roku 1804 byl již značně poškozen. Se stavbou se započalo v březnu 1934, chrám byl posvěcen v říjnu 1936, na svátek sv. Lukáše. Během 2. sv. války byl kostel bombardován spojeneckými letadly, neboť dík absenci věže byl pokládán za skladiště. V roce 1947 se kostel dočkal oprav a pořízení nových oken, v roce 1948 pak ozdobné malby. Za působení P. Aloise Hanzelky byl vysazen i park, který je zdobou obce do dnešních dní.

Fara z roku 1926 byla již neobyvatelná a bylo potřeba vystavět novou, blíže kostela. Byla zkolaudována roku 1958. P. Josef Gottfried se od roku 1965 zasluhoval o opravy kostela v podobě omítnutí kostela zvenčí, výměny střešní krytiny a instalace elektrického topení.

Po roce 1989 došlo k plynofikaci fary a zavedení vody do kostela. Největší úpravy okolí kostela spadají do roku 1996, kdy se pozornost věnovala dosazení parku a instalaci venkovního osvětlení. Faru od roku 1994 obývá P. Petr Šustáček.

V roce 2002 se chrám dočkal i výstavby věže. Její základy byly sice položeny už v roce 1936, ale během války se od stavby upustilo a k diskusi o dostavbě došlo teprve v polovině 90. let. Věž má čtvercový půdorys, přechází v bílou kopuli a je zakončena čtyřmetrovým irským křížem s kruhovým prstencem, v němž jsou vyznačeny čtyři symboly živlů (voda, slunce, oheň a vzduch). Do útrob kopule byly zavěšeny také nové zvony Panna Maria (660 kg) a svatá Hedvika (330 kg), které doplní starý zvon svatý Florián.

Citováno z: Chrámové stavby na Hlučínsku, In: Zrcadlo Hlučínska, s. 5, 11/2004.