Pěchotní srub MO-S 21 Jaroš

MO-S 21 je izolovaný pěchotní oboustranný srub III. stupňové odolnosti. Objekt byl před obsazením hranic kompletně dokončen a zařízen, vyjma části vodoinstalace. Za okupace byly vytrhány střílny hlavních zbraní a byly odstřeleny oba zvony a kopule. Dnes je srub rekonstruován do stavu z roku 1938. Sousední objekt MO-S 22 je postupně upravován do stavu z let 1944-45, kdy byl německou armádou připravován k obraně proti Rudé armádě.
Expozice srubu zahrnuje tato témata:
Uniformy ozbrojených složek v tehdejší Československé republice (1918-1938)
Interiér srubu MO-S 21 Jaroš upraven do podoby z r. 1938
Vojenské nálezy z okolí srubu a další výstroj a výzbroj čs. armády
Hraniční systém IPPEN stavěný v tehdejším pohraničním pásmu ČSR
Web: http://mo-s21.mzf.cz/