Zámecké muzeum Kravaře

Muzeum v Kravařích sídlí v prostorách barokního zámku. Před rokem 1989 zde sídlilo Muzeum revolučních bojů věnované historii Ostravské operace. Současná expozice je zaměřena na místní etnografii, historii
zámku, v němž za první republiky sídlila Hospodářská a Hospodyňská škola, ale také na pravěké osídlení na území současných Kravař. Nejmladší návštěvníky může zaujmout expozice věnovaná proslulému alchymistovi Michalu Sendivojovi ze Skorska (1566–1636). Tento polský šlechtic a významný alchymista působil na pražském dvoře Rudolfa II., zachovával věrnost Habsburkům a v roce 1627 získal od císaře kravařské panství. Zemřel na kravařském zámku. Podle pověsti měl někde v zámeckém podzemí ukrýt devět zlatých kačen.
Web: http://www.kravare.cz/pro-turisty/zamek-a-muzeum/

Muzeum Zamkowe Kravaře
Muzeum w Krawarzach (Kravaře) mieści się w barokowym zamku. Przed 1989 r. miało tu jednak swoją siedzibę Muzeum Walk Rewolucyjnych (Muzeum revolučních bojů) poświęcone historii Operacji Ostrawskiej. Obecna ekspozycja skupia się na lokalnej etnografii, historii zamku, ale także na prehistorycznym osiedleniu na terenie współczesnych Krawarz. Najmłodszych gości może zainteresować ekspozycja poświęcona słynnemu alchemikowi Michałowi Sędziwojowi herbu Ostoja (1566–1636), który był polskim szlachcicem i wybitnym alchemikiem. Przebywał na praskim dworze Rudolfa II, pozostał wierny wobec Habsburgów i uzyskał w 1627 r. od cesarza majątek Krawarze. Zmarł na zamku w Krawarzach Według legendy ukrył gdzieś w podziemiach zamku dziewięć złotych kaczek.
Web: http://www.kravare.cz/pro-turisty/zamek-a-muzeum/