Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie se nalézá na kopci, na ulici Kostelní v Šilheřovicích.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven jezuity v barokním slohu a stalo se tak v roce 1713. Oltáře byly zasvěceny sv. Ignáci z Loyoly, sv. Aloisovi a sv. Františkovi Xaverskému, kteří jsou pokládáni za hlavní ochránce řádu jezuitů. Společně s kostelem byla postavena i věž a pořízeny v Opavě tři zvony. Výjev Nanebevzetí představuje vitráž umístěna za hlavním oltářem.

Kostel, který zde údajně existoval před rokem 1713 byl zasvěcen rovněž Nanebevzetí Panny Marie. Byl prý dřevěný a s jedním oltářem. Údaje zdůrazňujeme z toho důvodu, že v měděné schránce kostela byly nalezeny materiály, které žádné informace o existenci předešlého kostela neobsahují.

K farnosti je přičleněná obec Antošovice patřící do okresu Ostrava.

Text citován z: Cyklus "Chrámové stavby na Hlučínsku", In. Zrcadlo Hlučínska, č. 12, 2004.