Kaple sv. Kříže

Kaple sv. Kříže

Kaple sv. Kříže se nalézá na ulici Opavské, na západním okraji města Dolního Benešova. Stavba byla zahájena v roce 1872 v novogotickém slohu z režného zdiva, doplněna v čelním štítu adkádami a po obvodu jsou stěny zpevněny stupňovitými opěrnými pilíři. Velkou zásluhu na stavbě kaple měl lesmistr Rotschildova panství Karel Exner, který jí věnoval benešovským obyvatelům za jeho pokojný pobyt v Benešově. Po získání potřebných povolení a finančních prostředků, krátce po zahájení stavby nečekaně zemřel. Péči o dobudování kaple převzal jeho synovec Fridrich Exner. Jenže i tento pokračovatel díla svého strýce před dokončením v roce 1874 zemřel. Nedokončené stavby se ujala paní Müllerová rozená Exnerová z Ratiboře, která kromě svého finančního příspěvku, příspěvku pana starosty Benešova Jana Kořistky a pana královského fořta Exnera ze Šlezviku se podařilo stavbu kaple dostavět. Slavnostní benefici provedl dne 14. 9. 1877 benešovský farář p. Kopecký za účasti 11 kněží, mezi nimiž byla i osobnost Hlučínska a Slezska farář Cyprián Lelek - benešovský rodák. Kaple s prostorem pro 300 lidí je vybavena oltářním obrazem Krista.

Převzato z: Dolnobenešovský zpravodaj, č. 2/2011.