Kostel sv. Martina

Farní kostel sv. Martina s kaplí
- jednolodní orientovaná kostelní architektura asi z r. 1669, upravena v roce 1474
- věž s historizujícím tvaroslovím postavena kolem roku 1860
- oratoř nad sakristií pravděpodobně z 20. století

- kaple - kostnice u farního kostela sv. Martina
- drobná hřbitovní stavba se štítovým průčelím z pozdního 18. století.

Farnost při benediktinském kostele sv. Martina byla zřízena pravděpodobně r. 1648. V té době bývaly bohoslužby vždy dvě neděle za sebou v Benešově a každou třetí ve svěřených Bohuslavicích. Jen v r. 1678 byly všechny bohoslužby konány v Bohuslavicích, protože v tomto roce se stavěl kostel v Benešově. Benešovský kostel byl dříve dřevěný, dřevo práchniví, proto se každou chvíli mohl zhroutit. Až v roce 1691 je zmínka ve farní kronice, že benešovský kostel je zděný z kamenů, nově postavený, krytý klenbou, má kazatelnu, varhany a tři oltáře, z jedné strany sakristii a z druhé strany kapli sousedící s kostelem. V roce 1861 - 1863 je přistavěna věž, taktéž dříve dřevěná. Tři náhrobní kameny na venkovní zdi kostela s letopočty 1563, 1573 a 1585 pocházejí asi z dřívějšího kostela. Jednoposchoďová fara byla postavěna v r. 1852, před tím byla pouze dřevěná.